มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศรีสุพร สุขพานิช

คุณศรีสุพร สุขพานิช มอบสิ่งของเข้าร่วมโครงการตลาดเดินได้ และเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ