มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศราวุร และครอบครัว

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  คุณศราวุร และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ