มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศรัณยา ปี่มณี

คุณศรัณยา ปี่มณี มอบหน้ากากผ้า ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ