มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ คุณแม่ และครอบครัว

คุณวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ คุณแม่ และครอบครัว และทีมงาน มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ