มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวุฒิชัย ชูเมือง และลูกสาว

คุณวุฒิชัย ชูเมืองและลูกสาว มอบเงิน 1,000 บาทพร้อมสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ