มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวีณา ตั้งกมลเกษมและครอบครัว

คุณวีณา  คุณภวัต คุณปวีณนุช ตั้งกมลเกษม มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ