มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิลาวัณย์  ดรุณวรรณ และเพื่อนๆ

คุณวิลาวัณย์  ดรุณวรรณ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของในวันคล้ายวันเกิด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ