มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิริญา  สีทาน

คุณวิริญา  สีทาน มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ