มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิภาวี อัตตาภิบาล และ คุณพิชญ์ ไทยปราณีต

คุณวิภาวี อัตตาภิบาล และ คุณพิชญ์ ไทยปราณีต บริจาคสิ่งของ พร้อมเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ