มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิทวัส – รัศมี – ทศวรรณ ศรีวิหก

คุณวิทวัส – รัศมี – ทศวรรณ ศรีวิหก  มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ