มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวิทยา  อมตสวัสดี

คุณวิทยา  อมตสวัสดี มอบเงินและสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ