มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวาสนา และ คุณสุนิสา  งานวงศ์ดี

คุณวาสนา และ คุณสุนิสา  งานวงศ์ดี มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ