มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวัชรพล กลิ่นเอี่ยม

คุณวัชรพล กลิ่นเอี่ยมและครอบครัวเมเจอร์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ