มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรพล สุขเจริญ มอบ TV panasonic 40 นิ้ว

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คุณวรพล สุขเจริญ มอบ TV panasonic  40 นิ้ว ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ