มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรทัย อ่อนภัคดี

คุณวรทัย อ่อนภัคดี บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ