มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวนิดา สุงดี

คุณวนิดา สุงดี มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ