มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณลาวัลย์  พันธ์อร่าม

คุณลาวัลย์  พันธ์อร่าม มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ