มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณฤดี วัฒนาวานิชกุล และคุณณัฐรัชย์ โอภาสวัชรานนท์

คุณฤดี วัฒนาวานิชกุล และคุณณัฐรัชย์ โอภาสวัชรานนท์ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ