มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรุ้งรัตน์ ดวงสร้อยทอง

คุณรุ้งรัตน์ ดวงสร้อยทอง มองแอลกอฮอล์ เจล ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ