มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรินทร ไกรสกุล

คุณรินทร ไกรสกุล และ ครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

img_0592 img_0594 img_0601 img_0605 


ย้อนกลับ