มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์ และครอบครัว

คุณรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 12,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ