มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรัฐพงศ์ ฐาปนาชัย และครอบครัว

คุณรัฐพงศ์ ฐาปนาชัย และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ