มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรัชญา วรกฤตโภคัย

คุณรัชญา วรกฤตโภคัย มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ