มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยุ และครอบครัว

คุณยุ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของเพื่อใช้ในกกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ