มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์

คุณยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์ บริจาคเสื้อผ้า 2 ถุง และเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ (21 ธันวาคม 2562)


ย้อนกลับ