มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมุกดา จำปา

คุณมุกดา จำปา มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และผู้ปกครอง ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 


ย้อนกลับ