มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมิญช์ภัส งานเกิดธีรสีส์

คุณมิญช์ภัส งานเกิดธีรสีส์ มอบสิ่งของ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ