มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมานพ ลี้โกมลชัย และคุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย

ตัวแทนจากคุณมานพ ลี้โกมลชัย และคุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย มอบข้าวสาร 500 ถุง ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ