มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมนัชภร โล่ห์สำราน และคุณรดามณี ชีกลำ

คุณมนัชภร โล่ห์สำราน และคุณรดามณี ชีกลำ มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ