มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมนต์ชัย เดชอมรรัตนกุล

คุณมนต์ชัย เดชอมรรัตนกุล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ