มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมณีรัตน์ เมฆนภา

คุณมณีรัตน์ เมฆนภา และคุณรณิดา จันทร์หอมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_5430 IMG_5550 IMG_5552 IMG_5557


ย้อนกลับ