มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมณทิรา สอนประสม

คุณมณทิรา สอนประสม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ