มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภาณุ กิจเจริญ

คุณภาณุ กิจเจริญ มอบเงินจำนวน 4,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ