มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภาณุพงศ์  อุษณาวัฒน์

คุณภาณุพงศ์  อุษณาวัฒน์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ