มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภัทรีพรรณ ขวัญใจกุล

คุณภัทรีพรรณ  ขวัญใจกุล เลี้ยงอาหารกลางผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

img_0385 img_0395 img_0390


ย้อนกลับ