มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพ้ชรี เจ็กกรัด มอบสิ่งของ 

คุณพ้ชรี เจ็กกรัด มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ