มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพีรวิส ควรเอี่ยม

คุณพีรวิส ควรเอี่ยมและครอบครัว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ