มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพิตตินันท์ วาทกิจ

คุณพิตตินันท์ วาทกิจ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ