มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพันธ์วรงศ์ วงศ์ทรัพย์สกุล

  คุณพันธ์วรงศ์ วงศ์ทรัพย์สกุล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ