มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพลอยเพชร ปริศวงค์ และเพื่อนๆ

คุณพลอยเพชร ปริศวงค์ ,คุณพงศ์พิชญ์ อัศววิภาส ,บัณฑิตา ทักขนนท์ ,คุณปิยชาติ อุดมสุขถาวร มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ใน ความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ