มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพรัทพร กวินธนปรีชา

คุณพรัทพร กวินธนปรีชา และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและเจ้าน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

img_0491 img_0493 img_0497 img_0498 img_0504 img_0509 img_0510


ย้อนกลับ