มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพรพรรณ  ศรีทองภิรมย์

คุณพรพรรณ  ศรีทองภิรมย์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ