มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพรณัชชา  สุวรรณมาศและคุณแม่

คุณพรณัชชา  สุวรรณมาศและคุณแม่ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ