มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพรชัย ดิลกธรรมาภรณ์

คุณพรชัย ดิลกธรรมาภรณ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ