มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพนารัตน์ วิชัยดิษฐ

คุณพนารัตน์ วิชัยดิษฐ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ