มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพชร จารุทัสนางกูร และเพื่อนๆ

 คุณพชร จารุทัสนางกูร และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและเด็กๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ