มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพชร จารุทัสนางกูรและเพื่อนๆ

คุณดวงใจ   เจนกิจจานุกิจ คุณเกษร   สุติญญามณี และคุณพชร จารุทัสนางกูร มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ