มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพชร จารุทัสนางกูรและเพื่อนๆ

คุณพชร จารุทัสนางกูรและเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ