มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพชร จารุทัสนางกุร และเพื่อนๆ

คุณพชร จารุทัสนางกุร และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ