มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณฝน คุณโบนัส และเพื่อนๆ

คุณฝน คุณโบนัส และเพื่อนๆมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ